Susisiekite | info@svarstome.lt

SVARSTYMO REZULTATAI

Kitų šalių vietovardžių vartojimo principai nustatyti kitu Kalbos komisijos nutarimu nei pateiktasis svarstyti. Tačiau Kalbos komisija naudojosi proga iš anksto sužinoti mokytojų nuomonę dėl svetimvardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose.

Švietimo darbuotojai – mokytojai lituanistai, istorikai, geografai, mokyklos administracijos darbuotojai ir kt. – nuomonę reiškė aktyviausiai (21 atsakymas). Jų nuomone, originalias svetimvardžių formas mokykliniuose leidiniuose nurodyti būtina (skliaustuose greta sulietuvintųjų arba išnašose, rodyklėse ir pan.).
Aštuoni iš penkiolikos mano, kad originalias svetimvardžių formas reikėtų nurodyti nuo 5 klasės (arba 4–5 kl.), tada mokiniai jau būna pradėję mokytis užsienio kalbų, pradeda naudotis informacijos paieškos sistemomis; trys mano, kad jas geriau teikti nuo 6–8 kl., vienas – nuo 1 klasės, ir vienas – tik nuo 11 kl.

Dėl to, ar kitų kalbų asmenvardžių ir kitų šalių vietovardžių pateikimas žemesnėse ir aukštesnėse klasėse turėtų skirtis, nuomonės taip pat išsiskyrė: trys mano, kad pateikimas neturi skirtis; du – kad vaikai turi susipažinti ir su adaptuotomis, ir su originaliomis formomis, o prie originaliųjų reikia pratinti palaipsniui; pareikšta viena nuomonė dėl to, kad turėtų būti pateikiamos tik sulietuvintos formos. Pritariančių originalių formų pateikimui nurodyta, kad būtų naudingi svetimvardžių rašybos ir tarimo žodynėliai, taip pat ir specializuoti: istorijos, geografijos, fizikos, literatūros vardų.