Susisiekite | info@svarstome.lt

SVARSTYMO REZULTATAI

Šioje skiltyje pasisakyta mažiausiai (4 atsakymai). Tik vienas respondentas tiesiogiai atsakė į klausimą, kada vartotinos originaliosios kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių formos ir kada sulietuvintos (adaptuotosios): specialiuose tekstuose reikėtų vartoti originalias formas, o populiariuose („paprastuose“) tekstuose – sulietuvintas. Kiti du pareiškė skirtingas nuomones dėl svetimvardžių apskritai: vieno nuomone, vartojant originalias formas išvengiama klaidų ir netikslumų, kito – vartojant sulietuvintas formas skaitytojui lengviau skaityti tekstą.

Į klausimą, su kokiais sunkumais susiduriate (1) adaptuodami lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžius ir vietovardžius, (2) perteikdami nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžius ir vietovardžius, iš principo neatsakyta. Nurodyta konkrečių vietovardžių pateikimo problema.