Susisiekite | info@svarstome.lt

SVARSTYMO REZULTATAI

Į klausimą: ar reikėtų visiems periodiniams leidiniams (ir TV užrašams) nustatyti vieną principą. Jei taip – kurį? – nė vienas respondentas neatsakė tiesiai, daugiausia aiškinta, kokiais atvejais linkstama nurodyti originalias formas (kai informacijos šaltinis rašytinis, kai informacija turi būti pateikta tiksliai, pavyzdžiui, kriminalinėse naujienose), kokiais – adaptuotąsias (kai informacijos šaltinis sakytinis). Taip pat užsiminta apie formų pateikimą pagal šaltinį, dažniausiai anglišką.

Šioje skiltyje pabrėžta, kad „žiniasklaidos darbas visada susijęs su nežmonišku skubėjimu“, o tai gali lemti ir netikslių originalių, ir netikslių adaptuotų formų pateikimą. Pageidaujama svetimvardžių žinynų, nemokamos svetimvardžių duomenų bazės internete, adaptavimo taisyklių.